Omvänd osmos vattenreningsverk till sommarstuga & villa - EMPRO-100

EMPRO-100 - käänteisosmoosi vedenpuhdistuslaite mökeille ja vapaa-ajan asunnoille

”Med omvänd osmos fungerande vattenrengörings apparat till din fritidshus & sommarstuga. Rinnande använd- och drickbart vatten till din sommarstuga rengjort direkt från havsvatten, från en sjöeller till och med dåligt brunnsvatten. Med garanti för rent vatten”

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Produktbeskrivning

På omvänd osmos baserade vattenrengörings apparaten EMPRO-100 rengör nästan vilket somhelst vatten som till exempel havs- och sjö- och brunnvatten från naturen till utmärkt använd-och drickbart vatten utan några kemikalier, så att du kan använda det på sommarstugan.Tack vare EMPRO-100 apparatens energieffektivitet kan man använda apparaten medsolkraft så du kan producera vatten till din stuga för ​bastu, dusch, kök och tvättmaskinersamt andra dagliga behov av rent vatten.

Med våra vattenrengörings apparater får du rent vatten till din stuga utan att du behöveransluta till det kommunala nätverket. Våra kunders allmänna behov inkluderar t.ex. grumligt,brunt, järn- eller salthaltigt brunnsvattens behandling, undvikande av anslutningsavgiften tilldet kommunala nätverket eller att man inte kan ansluta till det kommunala nätet i detområdet. Ofta upplever våra kunder också det som jobbigt att transportera vatten i hinkareller vill tillåta användning av en dusch och andra bekvämligheter i stugan genom attrengöra havs- eller sjövatten till använd- och drickbart vatten.

EMPRO-100 är kompakt och mycket säkert att använda tack vare dess stängda hölje.Apparatens pumpmekanism är inte framme helt öppet, för att minska risken för att tillexempel ett intresserat barn skulle skada sig. Tack vare höljet har apparaten ett tyst ljud.Enheten har också RCD.

  • Produceringen av rent vatten i ett typiskt kundmål är cirka 100 liter i timmen
  • Vattnet som apparaten har renat lagras i apparatens egna 200 liters renvattenbehållare, varigenom man säkerställer oavbruten vattentillförsel vidförbrukningstoppar.
  • Utmärkt järn- eller manganhaltigt brunnsvatten rengöringsförmåga (9000 μg/l ja 2000μg/l)
  • EMPRO-100 är tekniskt den överlägsna All-in-One lösningen och behöver nästanaldrig en utomstående förfiltrerare som stöd, och aldrig mass-filtrering.
  • Mycket högt utbyte (cirka 50%). På grund av utvecklade tekniken behöver apparateni reningsprocessen endast 2 liter råvatten för varje renade liter.
  • Inkluderar flera patenterade tekniker som gör vattenreningen mycket energieffektivoch med hög effektivitet – Ekologiskt val för vattenbehandling.
  • Tack vare unika sköljtekniken och membranrengöringsfunktionen som vi utvecklat ärapparatens underhållskostnader mycket låga. Apparatens årliga underhållskostnaderär cirka 110-150€ för en typisk kund.

Omvänd osmosvattenrening tar bort järn, salt, mangan och nästan alla andra föroreningar,vilket gör vattnet perfekt pålitligt drickbart. Våra apparaters referensrengöringsvärden hittasfrån ​FAQ​.

EMPRO-100 omvänd osmos vattenrengörings apparaten finns också på marknaden mednamnet Biolan AquaThor 200.

Tillämpningar

Vattenrengöring från en brunn (t.ex järn, mangan, fluorider, salt osv.)
Vattenrengöring från havet (salt mm.)
Vattenrengöring från en sjö (bakterier, humus mm.)
Eller nästan vilken som helst annan råvattenkälla

Egenskaper

Vattenrengöringens låga energianvändning
Högt utbyte (ca. 50%)
Automatisk feldiagnos
Lätt och snabb att serva
All-in-one lösning
Justeringsfri
Lång membranlivslängd

Produktinformation

Höjd: 850.0 mm
Djup: 750.0 mm
Bredd: 500.0 mm
Apparaten har två års garanti
Produktion: 100 l/h
Förbrukning: max 500 W
Renvattenbehållare: 200 l
Ljud: ca. 55 dBa i användning
Pris: från 4900€

Leveransens innehåll

Integrerad vattenbehållare för rent vatten
Tds mätare för vattenkvalitetsmätning
Avfallsslang
Installerat förfiltrerings kit
Extern 5 μm förfilter
Bruksanvisning och installationsinstruktioner för råvattenpumpen
EMPRO-100 vattenrengörings som är testad och klar för installation och användning

Bilder av apparaten i användning

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi