fbpx

Påsfilter i förhållare för tilläggsfiltrering

Pussisuodatinrunko EMPRO-100 ja EMPRO-250 vedenpuhdistuslaitteiden raakaveden esisuodatukseen

Med påsfilter i förhållare förlänger du utbytesintervallen för din EMPRO-apparatens förfiltrar och förlänger också apparatens livslängd. Längre utbytesintervall för filtrar sparar också pengar och besvär. Det är tillämplig för alla EMPRO-apparater och nästan alla råvattenkällor.

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Produktbeskrivning

Påsfilter i förhållare för tilläggsfiltrering.

Påsfiltrering för råvattens förfiltrering i utmanande förhållanden. Filter i förhållare innehåller allt som du behöver till effektiv förfiltrering av råvatten före EMPRO-apparaten. Det tillämpar sig för filtrering av råvatten från brunnsvatten, havsvatten, sjö eller nästan vilken som hälst vattenkälla.

Utmanande eller extremt smutsiga råvattenkällor
– brunnsvatten
– havsvatten
– sjövatten
– eller nästan vilken som hälst annan råvattenkälla

Tillämpningar

Utmanande eller extremt smutsiga råvattenkällor:
– brunnsvatten
– havsvatten
– sjövatten
eller nästan vilken som hälst annan råvattenkälla