fbpx

Dataskyddsbeskrivning

 

Dataskyddsbeskrivning 23.11.2020

EMP-Innovations Oy:s dataskyddsbeskrivning

Den personuppgiftsansvarige är enligt dataskyddsförordningen skyldig att ge tydlig information till den registrerade. Detta informationsblad uppfyller informationsskyldigheten.

  1. Registeransvarig
   EMP-Innovations Oy
   Kontaktuppgifter: Kivikontie 2, 05460 Hyvinkää
   Ansvarig för registerärenden:
   EMP-Innovations Oy, Esko Aulanko 0405560427, esko.aulanko@emp-innovations.com

 

 1. Registrerade
 2. Företagets kunder
 3. Syftet med hantering av personuppgifter
  Syftet med registrets upprätthållande:
  – Personuppgifter behandlas på basis av registrerade kundförhållanden

Syftet med hantering av personuppgifter samt registrets användning
Personuppgifter behandlas enbart:

– För att bilda och handha kundförhållanden

 1. Registrets datainnehåll
  Kundregistret innehåller följande uppgifter:
  Kontaktuppgifter
  – namn
  – adress
  – e-postadress
  – telefonnummer
 2. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade har följande rättigheter och en ansökan om tillgång till dessa ska göras till adressen: esko.aulanko@emp-innovations.com

Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som finns sparade i registret och som rör honom eller henne.

Rätt att korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas.

Rätt att motsätta sig användning av uppgifter
Den registrerade kan motsätta sig användning av personuppgifterna om han eller hon upplever att  personuppgifterna inte behandlats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt att begära radering av uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas om det inte är befogat att spara dem. Vi behandlar önskemålet, varefter vi raderar uppgifterna eller anger orsaken till att detta inte kan göras.

Observera att den personuppgiftsansvarige kan ha lagstadgad eller annan rätt till att inte radera uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige har skyldighet att bevara bokföringsmaterial enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) i tio (10) år efter räkenskapsperiodens utgång. Därför kan material som härrör sig till bokföringen inte raderas förrän efter utsatt tid.

Återkallande av ett samtycke
Om behandlingen av den registrerades personuppgifter enbart baserar sig på samtycke och inte på exempelvis kundförhållande eller medlemskap kan den registrerade återkalla samtycket.  Den registrerade kan överklaga beslutet till dataombudsmannen.
Den registrerade har rätt att  kräva att vi begränsar hanteringen av de omtvistade uppgifterna tills tvisten lösts.

Rätt att överklaga
Den registrerade har rätt att lämna in  klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning då vi hanterar personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter är: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

  1. Stadgeenliga källor
   Kunduppgifter fås i regel:
   – Av kunden själv då kundförhållandet inleds

 

  1. Stadgeenlig dataöverföring
   Uppgifter utlämnas i regel inte i marknadsföringssyfte utanför företaget, EMP-Innovations Oy.
   Vi har försäkrat oss om att alla våra tjänsteleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.
   Vi använder regelmässigt följande tjänsteleverantörer:
   – Tmi ER-tuki
   – Zoner Oy
   – Google Analytics
   – Facebook
   – Innovitale Oy
   – Routa Markkinointi Oy

 

  1. Uppgifternas förvaringstid
   – Personuppgifter behandlas i regel så länge som kundförhållandet pågår

 

  1. Personuppgiftsbiträden
   Kundregistret används av EMP-Innovations Oy:s anställda och företag som jobbar för EMP-Innovations Oy. Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifterna. Vi kan också delvis utlokalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, då vi via avtal garanterar att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt korrekt.

 

 1. Principer för registrets skydd
  Registrets uppgifter är lagrade i ett system, som förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat med brandmur och andra tekniska skyddsmetoder.

Registeruppgifterna befinner sig i låsta och bevakade utrymmen.

  1. Överlämnande av uppgifter utanför EU
   Personuppgifter överlämnas inte utanför EU eller EES.

 

 1. Automatiskt beslutsfattande och profilering
  Vi använder ej uppgifter för automatiskt beslutsfattande eller för profilering.

 

 

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi