Nedan har vi sammanställt vanliga frågor och svar

OBS! Gränsvärdena för NERO-Hem-modellen skiljer sig åt – du hittar dem i nästa avsnitt nedan

Enheten är konstruerad för förhållandena i Finland, andra nordiska länder och Ryssland. Enheten gör dricksvatten från nästan vilken pöl som helst. Det är dock anmärkningsvärt att saltinnehållet i vattnet som ska behandlas inte får överstiga 0,8% (salthalten i Nordöstersjön är normalt cirka 0,5%. Avlägsnande av högre salthalt kräver mycket mer robusta pumpar såväl som inre tryck i anordningen). Enheten avlägsnar bland annat: natrium, fluor, arsenik, mangan, järn, uran, klorid, sulfat, organiska ämnen, läkemedelsrester, bakterier, virus, algtoxiner, gödningsmedel etc., dvs. praktiskt taget alla vattenlösliga och olösliga fasta ämnen. Enheten tar också bort lite radon, men om radonkoncentrationen är mycket hög, rekommenderar vi att du lägger till ett större aktivt kolfilter eller luftningsanordning efter enheten. Om det finns mycket olösliga fasta ämnen i vattnet (t.ex. sand, oxiderat järn, etc.), rekommenderar vi att du lägger till ett annat, t.ex. 50 µm sedimentfilter till inloppet till enheten.

Vägledande tabell över tillåtna koncentrationer av dricksvatten och maximalt tillåtna värden för enheten för att säkerställa att det renade vattnet uppfyller rekommendationerna, och att det inte förekommer väsentliga funktionsfel hos enheten:

Definition  STM 401/2001 max tillåten  Max NERO (typisk)
     
Escherichia coli  <1 pmy/100ml  100 pmy/100ml
Arsenik As  10 μg/l  25 µg/l
Fluorid F  1,5 mg/l  100 mg/l
Nitrat, NO3  50 mg/l  500 mg/l
Nitratkväve, NO3-N  11 mg/l  500 mg/l
Nitrit, NO2  0,5 mg/l  25 mg/l
Nitritkväve, NO2-N  0,15 mg/l  7,5 mg/l
Uran, U  100 μg/l  5000 µg/l
Koliformiska bakterier  100 pmy/100ml  10000 pmy/100ml
Ammonium, NH4  0,5 mg/l  25 mg/l
Ammoniumkväve, NH4-N  0,4 mg/l  20 mg/l
Klorid, Cl  100 mg/l  5000 mg/l
Mangan, Mn  100 μg/l  2000µg/l
Järn, Fe  400 μg/l  6000 µg/l
CODMn(O2) (kemisk syreförbrukning)  5 mg/l  15 mg/l 
KMnO4- (kemisk syreförbrukning)  20 mg/l  60 mg/l 
Radon, Rn  1000 Bq/l  2000 Bq/l
Elektrisk konduktivitet 2500 μS/cm (=250 mS/m)  13000 µS/cm (=1300 mS/m)

Detta avsnitt behandlar endast referensgränserna för NERO-Hemma-modellen.

Enheten är konstruerad för förhållandena i Finland, andra nordiska länder och Ryssland. Enheten gör rent dricksvatten från sjövatten och brunnsvatten med en TDS på mindre än 2000. I de flesta fall betyder detta vatten med lågt salthalt eller osaltat vatten.

Vägledande tabell över tillåtna koncentrationer av dricksvatten och maximalt tillåtna värden för enheten för att säkerställa att det renade vattnet uppfyller rekommendationerna, och att det inte förekommer väsentliga funktionsfel hos enheten:

Definition STM 401/2001 max tillåten Max NERO (typisk)
   
Escherichia coli <1 pmy/100ml 100 pmy/100ml
Arsenik As 10 μg/l 25 µg/l
Fluorid F 1,5 mg/l 100 mg/l
Nitrat, NO3 50 mg/l 500 mg/l
Nitratkväve, NO3-N 11 mg/l 500 mg/l
Nitrit, NO2 0,5 mg/l 25 mg/l
Nitritkväve, NO2-N 0,15 mg/l 7,5 mg/l
Uran, U 100 μg/l 5000 µg/l
Koliformiska bakterier 100 pmy/100ml 10000 pmy/100ml
Ammonium, NH4 0,5 mg/l 25 mg/l
Ammoniumkväve, NH4-N 0,4 mg/l 20 mg/l
Klorid, Cl 100 mg/l 1200 mg/l
Mangan, Mn 100 μg/l 2000µg/l
Järn, Fe 400 μg/l 6000 µg/l
CODMn(O2) (kemisk syreförbrukning) 5 mg/l 15 mg/l 
KMnO4- (kemisk syreförbrukning) 20 mg/l 60 mg/l 
Radon, Rn 1000 Bq/l 2000 Bq/l
Elektrisk konduktivitet2500 μS/cm (=250 mS/m) 3500 µS/cm (=350 mS/m)

Det mest typiska sättet att rapportera som används med utrustning för vattenbehandling är “Maximal membrangenomträngningshastighet under optimala förhållanden med 17 / 25c vatten x salthalt.” Om vi ​​använde samma rapporteringsmetod skulle vi rapportera vår kapacitet minst två och en halv gånger.

Vi rapporterar en genomsnittlig avkastning mätt från kunder, minus en 20 % teknisk minskning för toleransvariationen hos membranindividerna, dvs. kapacitetet stämmer. Vi använder realistiska – eller till och med lite pessimistiska –  rapporteringsmetoder så att kunden inte behöver bli besviken utan snarare blir positivt överraskad.

Rening är helt kemikaliefri genom omvänd osmos. Vattnet tvingas under högt tryck genom ett semipermeabelt membran som separerar föroreningarna från vattnet. Öppningarna i membranet är så små (i storleksordningen 0,1 nm) att endast en vattenmolekyl kan passa genom dem, och större joner, molekyler, virus, bakterier etc. blir på den smutsiga sidan av membranet och rinner ut ur membranet med matningsflödet.

Ja. Omvänd osmos är ett säkert sätt att rena vatten med algtoxiner.

Normalt räcker det att byta förfilter 1-3 gånger om året. Om råvatten tas från havet / sjön måste även havspumpens filter rengöras då och då. Detta beror på smuts och alghaltighet på råvattnet. Om enheten förvaras kallt på vintern måste frostskyddsmedel köras in på hösten och spolas ut på våren. Ett membranfilters normala livslängd är cirka 5 år. Allt underhåll är enkelt och snabbt att göra själv.

Ja. Att installera enheten kan jämföras med att ta i bruk en diskmaskin eller tvättmaskin. Vi rekommenderar dock att anslutningarna görs av en auktoriserad rörmontör för att uppfylla försäkringsbolagens garantivillkor.

Användningen av råvatten beskrivs generellt av återvinningsgraden (recovery rate). Ett system som arbetar med 50% utbyte behöver två liter råvatten för att göra en ren liter.

EMPRO-250 – 50% utbyte

NERO-Stuga – 50% utbyte

NERO-Hem 80% utbyte

 

Enheten är mycket energieffektiv och konstruerad så att alla själva kan utföra nödvändigt underhållsarbete. Vid normal användning räcker det att byta förfilter 1-3 gånger om året för underhåll (proceduren tar mindre än 10 minuter). Om enheten lämnas på en kall plats under vintern, bör också vinterunderhåll göras (= apparaten töms på vatten och frostskyddsmedel körs in). Enhetens energiförbrukning är cirka 0,5 kWh / 100 l, dvs. om el kostar 0,12 € / kWh med överföringsavgifter, kommer priset på vatten att vara cirka 0,60 € / m3 (för jämförelse är priset på kranvatten i Finland cirka 4,00 € / m3).

Frostskydd körs in i enheten för att förhindra att den fryser. På våren spolas vätskan ur enheten, varefter den är klar att användas igen. Frostskyddsmedel är giftfritt och livsmedelsgodkänt.

Vattnet som produceras av enheten är mycket rent och mjukt. Vattenprover som tagits från enheten har analyserats av två separata laboratorier med ackrediterade metoder. Vi presenterar gärna forskningsresultat på begäran. Du kan skicka begäran till info@finnvoda.fi

Ja. Enheten kan anslutas direkt efter en normal brunnpump.

Enheten ska placeras i skydd från vädret. En utomhusanordning som används endast på sommartid fungerar utmärkt till exempel i en isolerad “hund kennel” där den är skyddad från väder och brännande värme. Inomhus ska enheten placeras i ett utrymme som är lämpligt för vattenutrustning. Det är också en bra idé att överväga det (tysta) körljudet när du placerar enheten.

EMPRO- och NERO-enheter har två års garanti.

Ja. Våra enheter är konstruerade för att vara mycket energieffektiva och de är lämpliga för användning med solenergi på grund av deras energieffektivitet.

Enheten är väldigt tyst. När alla pumpar är i gång är ljudnivån på apparaten ca 52-55 dBA, vilket är i samma klass som en tyst diskmaskin. Ljudnivån varierar något från enhet till enhet, och du kan hitta enhetsspecifik information genom att besöka enhetens egen demosida.

Renat vatten lagras i enhetens egen integrerade vattentank (EMPRO-100, NERO-modeller) eller i den externa tank som medföljer enheten (EMPRO-250 och EMPRO-500). EMPRO-4000 innehåller en integrerad tank, men är avsedd att användas med en större extern tank som inte ingår i enheten men som väljs utifrån platsens behov.

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Suostumus(Obligatoriskt)
informationen du lämnar in via vår kontaktformulär används endast för att kontakta dig gällande dina möjliga behov för vattenrengöringsteknik. Informationen används ej för marknadsföring. Med att lämna dina kontaktuppgifter ger du dock ditt samtycke till att vi kan lämna ut kontaktuppgifter ytterligare till någon av våra samarbetspartner, som enligt oss är geografiskt mer lämplig att servera just dig! En lista över våra samarbetspartner hittar du här https://www.finnvoda.se/samarbetspartners
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Haluatko lisätietoja ja / tai yksilöllisen tarjouksen?

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

<< palaa etusivulle

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi