Vattenreningsverk för hem & fritidslägenhet - EMPRO-250

”Med omvänd osmos fungerande vattenrengörings apparat till din hem, sommarstuga och villa. Rinnande använd- och drickbart vatten rengjort direkt från havsvatten, från en sjöeller till och med dåligt brunnsvatten. Med garanti för rent vatten”

Vill du ha mer information och / eller ett personligt erbjudande?

Produktbeskrivning

På omvänd osmos baserade rengörings apparaten EMPRO-250 rengör nästan vilket som helst vatten som till exempel havs- och sjö- och brunnvatten från naturen till utmärkt använd- och drickbart vatten utan några kemikalier, så att du kan använda det i ditt egnahemshus eller din lägenhet. Energieffektiva EMPRO-250 producerar rent vatten till ditt egnahemshus eller för din lägenhet för ​bastu, dusch, kök och tvättmaskiner ​samt andra dagliga behov av rent vatten.

Med våra vattenrengörings apparater får du rent vatten till din stuga utan att du behöver ansluta till det kommunala nätverket. Våra kunders allmänna behov inkluderar t.ex. grumligt​, brunt, järn- eller salthaltigt brunnsvattens behandling, undvikande av anslutningsavgiften till det kommunala nätverket eller att man inte kan ansluta till det kommunala nätet i detområdet. Ofta vill våra kunder också fixa smaken eller färgen på kranvattnet genom att rena det. Besparingar i vattenavgifter sker genom att behandla havsvatten och sjövatten för attsedan använda det som drickbart vatten och hushållsvatten, eftersom vattenrening är upp till sex gånger billigare jämfört med kommunala vattenavgifter.

EMPRO-250 är kompakt och mycket säkert att använda tack vare dess stängda hölje. Apparatens pumpmekanism är inte framme helt öppet, för att minska risken för att till exempel ett intresserat barn skulle skada sig. Tack vare höljet har apparaten ett tyst ljud. Enheten har också RCD.

  • Produceringen av rent vatten i ett typiskt kundmål är cirka 250 liter i timmen. Vattnet som apparaten har renat lagras i apparatens egna 310 liters renvattenbehållare.
  • I vattenrengörings apparaten finns en integrerad distributionspump, som levererar det rena vattnet till ditt vattenledningsnät när till exempel en kran öppnas.
  • Utmärkt järn- eller manganhaltigt brunnsvatten rengöringsförmåga (9000 μg/l ja 2000μg/l).
  • EMPRO-250 är tekniskt den överlägsna All-in-One lösningen och behöver nästan aldrig en utomstående förfiltrerare som stöd, och aldrig mass-filtrering.
  • Mycket högt utbyte (cirka 50%). På grund av utvecklade tekniken behöver EMPRO-250 apparaten i reningsprocessen endast 2 liter råvatten för varje rena deliter.
  • Inkluderar flera patenterade tekniker som gör vattenreningen mycket energieffektiv och med hög effektivitet – Ekologiskt val för vattenbehandling.
  • Tack vare unika sköljtekniken och membranrengöringsfunktionen som vi utvecklat ärapparatens underhållskostnader mycket låga. Apparatens årliga underhållskostnaderär cirka 110-150€ för en typisk kund.

Omvänd osmosvattenrening tar bort järn, salt, mangan och nästan alla andra föroreningar,vilket gör vattnet perfekt pålitligt drickbart. Våra apparaters referensrengöringsvärden hittas från ​FAQ​.

EMPRO-250 omvänd osmos vattenrengörings apparaten finns också på marknaden med namnet Biolan AquaThor 310.

Tillämpningar

Vattenrengöring från en brunn (t.ex järn, mangan, fluorider, salt osv.)
Vattenrengöring från havet (salt mm.)
Vattenrengöring från en sjö (bakterier, humus mm.)
Eller nästan vilken som helst annan råvattenkälla

Egenskaper

Vattenrengöringens låga energianvändning
Högt utbyte (ca. 50%)
Automatisk feldiagnos
Lätt och snabb att serva
All-in-one lösning
Justeringsfri
Lång membranlivslängd

Produktinformation

Djup – Bredd – Höjd
Storlek (behållare bredvid): 79cm x 112cm x 106cm
Storlek (behållare ovanpå): 79cm x 56cm x 199cm
Apparaten har två års garanti
Produktion: 250 l/h
Förbrukning: max 1500 W
Renvattenbehållare: 310 l
Ljud: ca. 55 dBa i användning
Pris: från 7800€

Leveransens innehåll

Integrerad vattenbehållare för rent vatten
Bruksanvisning och installationsinstruktioner för råvattenpumpen
Installerat förfiltrerings kit
Tds mätare för vattenkvalitetsmätning
EMPRO-250 vattenrengöringsenhet som är testad och klar för installation och användning

Bilder av apparaten i användning

Testaa mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi

Puhdas juomavesi